Asplan Viak og OMA arrangerte i april og mai frokostmøter om ny høyhusstrategi i Oslo. Nå avslutter vi triologien med et siste møte, denne gangen om hvilke kvaliteter som skaper et bra høyhus.

I det første møtet hevdet Eivind Trædal (MDG) at det er naturlig å bygge enda høyere enn i dag rundt kollektivknutepunkter, i tråd med kommuneplanens overordnede prinsipper. I det andre møtet diskuterte panelet blant annet om knutepunktene var et foreldet verktøy i jakten på bærekraftig byutvikling, og Brent Toderian oppfordret oss til å fokusere på god utforming framfor å fokusere på høyde.

I det siste møtet har vi invitert tre arkitekter fra Norge, Sverige og Danmark for å diskutere kvalitet i høyhus.

Innleder
Kristian Lars Ahlmark, schmidt/hammer/lassen

Panel
Karolina Keyzer, OKK+, tidligere stadsarkitekt Stockholm
Kristin Jarmund, Kristin Jarmund Arkitekter

Ordstyrer
Netten Østberg, Asplan Viak

Avslutningsvis vil vi få sluttkommentarer fra deltakere i tidligere møter.

Delta på frokostmøtet ved å klikke på lenken nedenfor:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjhhOTYxZGYtY2IxNy00NDQ2LWJkOTItYWMxMDJkZDcyYWNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed906359-4be6-493b-840d-efa517baa214%22%2c%22Oid%22%3a%22aa5e82da-9040-4b53-86ae-9732f3db1519%22%7d

Se arrangementet på Facebook.