Kvadraturen Grunneierforum ble etablert rett før sommeren – med Emelie Tornberg (Selvaag Eiendom) som leder – og samler alle de største gårdeierne med utviklingsplaner i Kvadraturen. Forumet har fått penger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets kompetansemidler for å lage en workshop som skal se på hvordan Kvadraturen skal vitaliseres. Denne workshop’en vil bli gjennomført før jul. Meld gjerne din interesse for deltakelse til et@selvaageiendom.no eller erling@fossen.as