Jump to Content

VISJON

Oslo – et forbilde for byutvikling

Look to Oslo!

Formål

OMA skal utvikle de ledende arenaene og være det viktigste nettverket for byutvikling. Vi skal sette agenda og skape samhandling på tvers av eiendomsbransjen, myndigheter, næringsliv og innbyggere i Oslo-regionen.

Ressursgrupper

Ressursgruppenes viktigste oppgave er å oppfylle OMAs formål, gjennomføre den til enhver tid gjeldende strategi, samt innfri foreningens overordnede målsettinger.

Nåværende ressursgrupper:

·      RG:MIPIM

·      RG:Tema

·      RG:Områdeutvikling

·      RG:Strategi

Arenaer

OMA skal skape og videreutvikle arenaer både ute og hjemme som i sterkest mulig grad støtter opp om foreningens formål.

Nåværende arenaer:

·      MIPIM

·      Oslo Urban Arena (OUA)

·      Grunneierforum

·      Kafedialog

·      Studieturer (Masterclass)

·      Frokostmøter

·      Dialogmøter med byrådet

Strategiske føringer:

Medlemmer:

 • Medlemmer skal være eiendoms- og byutviklingsaktører med interesser i Oslo-regionen
 • Medlemmer skal ha by- eller eiendomsutvikling som kjernevirksomhet/forretningsområde
 • Medlemmer skal ha virksomhet eller interesser av betydning i Oslo-regionen

Overordnede målsettinger:

 • OMA skal utvikle arenaer som direkte omhandler byutvikling i Oslo-regionen
 • OMA skal ha de foretrukne arenaene for dialog mellom eiendomsbransjen og myndighetene
 • OMA skal aktivt stimulere det privatoffentlige samarbeidet innenfor byutvikling
 • OMA skal tilrettelegge for en tidligfaseinvolvering mellom innbyggere, det offentlige og utviklerne før større byutviklingsprosjekter igangsettes
 • OMA skal jobbe for å synliggjøre eiendomsbransjens viktige rolle i gjennomføring av byutviklingsprosjekter
 • OMA skal jobbe for kompetanseheving for alle interessenter innen by- og eiendomsutvikling
 • OMA skal aktivt dele kunnskap mellom våre medlemmer
 • OMA skal jobbe for å styrke innflytelsen til medlemmene i byutviklingsspørsmål

Økonomi:

 • OMA er en non-profitt organisasjon
 • Inntekter skal investeres i utvikling og videreutvikling av arenaene som er definert i gjeldende handlingsplaner

 OMA skal være politisk nøytral.

 Talspersoner for OMA:

 • Styreleder og daglig leder

 

 

 

Becoming a member

Member

20.000,- eks. mva

OMA har en rekke ulike arenaer for våre medlemmer hvor deltakelse er gratis: Grunneiermøter, frokostmøter, workshops, masterclass-studieturer og debatter, Medlemmene får også sterkt rabatterte priser til Oslo Urban Arena, og profilering på Oslo Metropolitan Areas hjemmeside.

Sign up

Member +

35000,- eks. mva

Medlem+ får alle fordelene som vanlige medlemmer får. I tillegg får de sterkt rabatterte priser ved påmelding til Mipim. (ca. 7000 per påmeldte), samt en eksklusiv middag m/konsert under Mipim i Cannes (3 deltakere fra hvert selskap verdt 2100,- per hode). Som Medlem+ får dere også invitasjoner til andre aktiviteter i regi av våre medlemmer under MIPIM. Som Medlem+ får dere også muligheten til å presentere prosjekter, og informasjon på standen, samt profilering i Meet the Oslopolitans-brosjyren som deles ut på standen, og som legges ut på hjemmesiden.

Sign up

XL-member

140.000,- eks. mva

Som XL-medlem får dere rett til styreplass, og være med på å bestemme OMAs virksomhet og fokusområder. Styremøtene har alltid en ekstern eller intern innleder som presenterer state of the art-prosjekter eller holder dere oppdatert på det siste innenfor eiendoms- og byutvikling. Som XL-medlem får dere også kraftig medieeksponering med mulighet for profilering av prosjekter på minst 8 helsider i Finansavisen (99000 lesere). Dere har rett på taletid som del av det offisielle standprogrammet på Mipim, og mulighet for å stille ut fysiske modeller på standen, samt ni gratis plasser til Oslo Party Dinner. Hovedmedlemmene blir prioritert i møtet med utenlandske investorer under Oslo Investor Summit. Eksklusiv rett til å være hovedutstiller under Oslo Urban Arena med 50 000,- i rabatt på utstillerpris. Kontaktmøter med kommunen/regionen. Mulighet til å arrangere Fight Club/folkemøter om sine prosjekter/planer. Lukkede rundebordsmøter med politikere.

Sign up